Product Tag - nhãn tiêu

  • 0 out of 5

    Cây nhãn

    Cây nhãn còn được gọi là quế viên có Tên khoa học : Dimocarpus longan thuộc loại bồ hòn – Sapindaceae

    Nhãn là cây á nhiệt đới và nhiệt đới. Nhãn được trồng ở Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Nhãn là cây ăn trái được phát triển mạnh trong những năm gần đây do hiệu quả kinh tế cao. Nhãn chứa nhiều dinh dưỡng, có thể ăn tươi, sấu khô hay đóng hộp